Cách chữa đầy hơi chướng bụng

var venus49723 = { 'blockId': 49723, 'async': true }; (function (w, d, o, t) { o.send = function () { (o.queue = o.queue || []).push(arguments); ...
Thông tin demo, không cung cấp dịch vụ, sản phẩm.